top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

הרצאותנושאי ההרצאות של ליאת בן דוד


ההרצאות הן מודולריות, ניתן להזמין כל הרצאה לחוד או כסדרה:


1. מגה-חיים בעידן הסינגולרי – על מדע, טכנולוגיה והתפתחות התרבות האנושית

במאה השנים האחרונות, קצב החיים, איכותם ואורכם השתנו לבלי הכר. אנו נוטים לתלות זאת בעיקר בהתפתחות המואצת של יישומי ההמדע והטכנולוגיה בחברה, לטוב ולרע. כיצד אנו מתמודדים עם שינויים אלה? מה השפעתם של תפיסות, מיתוסים ותיאוריות מתחומי דעת שונים על חיינו? האם "ידע הוא כח", ואם כן – באיזה ידע וכח מדובר? מהו "שינוי בקצב סינגולרי", איזה דיון הוא מעורר - ומה חסר בדיון הזה?


2. "הלם העתיד כבר כאן" - סדרת הרצאות מודולריות:

2.1 טעותו של דקארט

במפגש נעסוק בהנחות יסוד המעצבות את עמדותינו: האומנם "אני חושב, משמע אני קיים" – או שחסר משהו במשפט הזה? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על "מותר האדם"? מה גורם לנו להכריז,"זאת גאונות!" ומדוע? מהי אינטליגנציה, כמה "אינטליגנציות" יש וכיצד הן פועלות? נבחן את התפתחות המושגים "אינטליגנציה" ו"מערכת", נדון ביחסי הגומלין שבין תהליכי חשיבה, רגשות, למידה ותרבות ונתעמק בהשפעתם על חיי היומיום של כל אחד ואחת מאתנו.

2.2 האדם מחפש משמעות

מהו מדע? מהי טכנולוגיה? מה הקשר בינם לבין האבולוציה של עולם החי ולהתפתחות האינטליגנציה האנושית? נבחן את התפיסות השונות הרווחות לגביהם, וכיצד הן משפיעות על תהליכי קבלת ההחלטות שלנו בחיי היומיום, ברמת הפרט והחברה.

2.3 התרבות השלישית

בעיצומו של העשור השני של המאה ה-21, תהליכים ופערים חברתיים אינם תלויי גיאוגרפיה או מצב סוציו-אקונומי בלבד. מיהם "גיבורי התרבות" שלנו ומאלו עולמות תוכן הם מגיעים? לאור הנושאים שעסקנו בהם במפגשים הקודמים, נעמוד על יחסי הגומלין בין מדע, טכנולוגיה ועיצוב התרבות האנושית לאורך ההיסטוריה, עם דגש על העידן הנוכחי.

2.4 הלם העתיד

אנו חיים במה שמכונה "מגה חיים בעידן סינגולרי". מהי משמעותם של מושגים אלה? ממה הם נובעים? כיצד הם משפיעים עלינו? כיצד אנו מתמודדים אתם בהקשרי חיים שונים – ובאילו תחומים אנו עדיין מתעלמים מהם? נכיר את התחומים המרכזיים שהסינגולריות משפיעה עליהם, ונבחן את דרכי ההתמודדות השונות תוך ניסיון לענות על השאלה: פנינו לאן?


3. "מה שלומי? - על בריאות ואיכות חיים"

מהי בריאות, כיצד משפיעה הדרך בה אנו תופסים את בריאותנו על התנהגותנו ותהליכי קבלת ההחלטות שלנו, מה הקשר בין עמדות, תרבות ובריאות, אלו גורמי סיכון וגורמי חוסן משפיעים על בריאותנו וכיצד אנו יכולים לקדם אותה.


4. "רגע לפני שבת"

הרצאה מותאמת אישית על פרשת השבוע הרלוונטית למועד ההרצאה, והקשר בינה לבין נושאים שונים מתחום האקטואליה, המדע, הטכנולוגיה והתרבות.

Comments


bottom of page