top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

רגע לפני שבת: פיז"ה-שמיזה - את מה באמת צריך לבחון


די. פשוט די. תפסיקו למנות ועדות בדיקה, תפסיקו לצקצק בלשון על חומרת המצב, תפסיקו לבחון את התלמידים, ואתם יודעים מה? תפסיקו ליילל שצריך עוד תקציבים. אנחנו יודעים מה הבעיה, והיא לא כסף.

פרסום תוצאות מבחני הפיז"ה לא היה צריך להפתיע אף אחד. שוב התברר כי המערכת הממשלתית-אזרחית המתוקצבת ביותר במדינה, נכשלת בתפקידה כישלון חרוץ ועקבי. פעם אחר פעם, הישגי התלמידים במבחנים הבינלאומיים הם מהנמוכים במדינות ה- OECD, והתגובה הטובה ביותר שיש למשרד החינוך להציע היא ש"תמונה ועדה לבדוק את הבעיה". כאילו שוועדה נוספת תגלה משהו שטרם גילו בעבר. כאילו שהפתרונות שמערכת החינוך הקיימת מסוגלת להציע הם משמעותיים יותר מאקמולי שנותנים לאדם גוסס ומדמם. על כך אמר איינשטיין, שאי שפיות היא לעשות שוב ושוב את מה שעשינו בעבר ולצפות לתוצאות שונות. במקרה הזה, לא מדובר באי שפיות. מדובר בחוסר מקצועיות מזעזע. לו במערכת תעופה מטוסים היו מתרסקים בזה אחר זה, לא היינו בודקים את טיב הנוסעים אלא את רמת הטייסים, המהנדסים ושאר אנשי המקצוע של המערכת. כשמורים לספורט מתבקשים ללמד מדעים, כשכל מה שנדרש כדי ללמד אנגלית הוא לדעת לומר הלו, כשבתי ספר בכלל לא מלמדים מקצועות שלמים בגלל מחסור במורים ואין מי שנותן על המצב הזה דין וחשבון, מה בדיוק רוצים מהתלמידים?

אין שום טעם להמשיך ולהשתתף במבחנים בינלאומיים כלשהם. במקום לבחון את התלמידים, תבחנו מהי רמת המקצוענות שאנו דורשים שתהיה למורים ולמנהלים. כיצד ממיינים ומכשירים אותם לפני שהם נכנסים לכיתה, מהו מרחב הפעולה שמאפשרים להם וכיצד הם נמדדים במהלך שנות עבודתם. תבדקו את תנאי העסקתם. זה התיקון הראשון, המידי, שחייבים לעשות. כולם יודעים את זה, ואיש לא עושה עם זה דבר, כי המשמעות היא דרישת דין וחשבון שלא תתפשר על נטילת אחריות, דה-פוליטיזציה, פיטורין וגיוס יקרים, הסטה משמעותית של תקציבים וסכסוך עמוק עם הארגון הכושל הקיים. זה תהליך קשה הדורש שילוב ערכי של חזון, אומץ, אחריות ורמה מקצועית גבוהה של מנהיגות ישרה ואמתית. מכיוון שבתקופה זו הערכים האלה כמעט ואינם בנמצא, הסיכוי שזה יקרה הוא בהתאם.

הערת השועל: כן, אני יודע שיש גם מורים שהם מצוינים. גם על הטיטאניק היתה תזמורת מצוינת.


bottom of page