top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

רגע לפני שנה חדשה: להנהיג את חיינו


"כל יום מספק לכל אחד מאתנו הזדמנויות לגלות מנהיגות. לשאול את השאלות החשובות, לפנות לערכים החשובים באמת ולהעלות על פני השטח קונפליקטים לא פתורים. בכל יום, יש לכם הזדמנות להשפיע על חייהם של הסובבים אתכם" (מתוך הספר "מנהיגות במבחן", ר. חפץ ומ. לינסקי).

הרי לכם כל התורה על רגל אחת, כשכל השאר זו פרשנות והרחבה. בהינף שלושה משפטים קצרים, יצרו חפץ ולינסקי הבחנה חשובה: מנהיגות אינה קשורה לסמכות ואחריות בלבד. לא כל מי שנושא בתואר או מינוי כלשהו, הוא גם מנהיג, המתבסס בעשייתו על ערכים, אומץ לשאול ולא פחות מכך, אומץ לענות באופן ישיר, ללא משוא פנים וללא חשש משינוי. התנהלות מנהיגותית אינה תלוית תואר אלא תלוית סגנון פעילות, היא אינה לבושה בחליפות של יושבי גבעות שלטון בלבד אלא נמצאת בכל בגד ומקום בו האדם הוא המנהיג של חייו. במילים אחרות, מנהיגות היא הובלת שינויי החיים הזקוקה בראש ובראשונה לתפיסת שליחות מהסוג שעליו אמר אסא כשר: "אדם עושה שליחותו כאשר היא נעשית עלילת חייו".

מנהיגות כזו דורשת אומץ ואורך רוח. היא אינה מומלצת למי שאינו מוכן ליטול סיכונים או מפחד מהתנגדויות, למי שצריך שכלם תמיד יסכימו אתו או למי שחושב על טובתו האישית בלבד. היישום שלה יוצר אי נוחות. היא שמה מראה, ומה שנשקף מול עינינו לא תמיד מלבב. התנהלות מנהיגותית מזיזה לנו את הגבינה, מפרה את שיווי המשקל, את ההרגלים, לעיתים אפילו את התפיסות שלנו - כל הדברים שהם יקרים לליבנו, ופעמים רבות מה שמוצע בתמורה הוא קודם כל אי ודאות.

והיא דורשת איזון עדין בין מארג משתנים, לעיתים הפכים: היכולת לעורר השראה להגשמת חלומות והמוכנות לעמוד במאמצים ובמחיר הנדרשים, היכולת להודות בהצלחות ובטעויות, להתנהל בסבלנות ובהחלטיות, בהקשבה ובאמירה, בהתאם לחזון ובגמישות, להחליט ולאפשר מידה ראויה של חרות – כל זה, כאחד. זו עבודה קשה, לעיתים מכאיבה ומצלקת, לעיתים קרובות כפוית טובה. להצלחה יש שותפים רבים, לא בהכרח ראויים. הכישלון בוער על ראש המנהיג לבדו. היא דורשת יוזמה פעילה ושקולה שיודעת להבחין מתי נכון להמתין עד ש"יוענק המנדט" או המינוי על ידי מישהו אחר, ומתי יש לקום ולעשות מעשה.

בשבת האחרונה קראנו את פרשת "ניצבים", המצווה עלינו לבחור בחיים. זו קריאה לבחור להיות המנהיגים-המעצבים של חיינו-אנו. עם תחילתה של שנה חדשה, הצורך לשאול את עצמנו כיצד כל אחד מאתנו יבטא זאת בחייו, ניצב מול עינינו ביתר שאת.

בכל יום, יש לכל אחד מאתנו הזדמנויות שונות להנהיג את חייו ולהשפיע על חיי הסובבים אותו. הבחירה, כמו תמיד, היא שלנו.


bottom of page