top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

רגע לפני שבת ופסח


ליל הסדר כולו עוסק במרכיבים ובמשמעויות של סיפור טוב: היכולת לדמיין, להמציא, לחקור, להבין ולתקשר את כל זה באמצעים שונים. הוא מתבסס על ההבנה שאנחנו משתמשים בסיפורים שלנו לבניית חברה ותרבות.

ארבע מרכיבים של סיפור נדגיש הערב:

"קושיות": טיפשות נובעת אצל אלה שחושבים שיש להם תשובה לכל. חוכמה נובעת אצל מי שיש לו שאלה לכל (מילן קונדרה).

"והגדת": החיים אינם מה שחיית, אלא מה שאתה זוכר והאופן שאתה זוכר כדי לספר. (גבריאל גרסייה מרקס)

"לראות את עצמך כאילו יצאת ממצרים": אל תדון את חברך לפני שתגיע למקומו (הלל הזקן, פרקי אבות)

"להיות בני חורין": אלה שמונעים חירות מאחרים אינם ראויים להיות בעלי חירות בעצמם (אברהם לינקולן)

חג שמח לכולם!


bottom of page