top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

רגע לפני שבת וראש השנה


רב אחד היה בדרכו לבית הכנסת כשעצר אותו שוטר, כיוון אליו את נשקו ושאל: "מי אתה ומה אתה עושה כאן?"

הרב לא איבד את עשתונותיו והשיב בשאלה: "מי משלם לך?"

השוטר נדהם אך השיב: "המפלגה בראשות החבר, המזכיר הכללי"

"וכמה משלמים לך?" המשיך הרב.

"20 רובל לחודש", ענה השוטר המופתע.

הרב הישיר לשוטר מבט ואמר:

"אתן לך 30 רובל לחודש אם תבטיח לי

שבכל בוקר תבוא, ותשאל אותי -

'מי אתה ומה אתה עושה כאן?'

שתהיה לכולנו שנה שבה נזכור בכל יום - מי אנחנו, מה אנחנו עושים במקום בו אנו עושים - וכיצד לצמוח ולהפריח בו פרחים מלאי יופי, ניחוחות של שמחה וכל טוב!


bottom of page