top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

פעם היה פה שמח


מתוך "מעריב" / ד"ר ליאת בן דוד / תוכנית הטיולים החדשה במשרד החינוך, שמבקשת לקחת את ילדינו למושבי עדות המזרח, מעלה געגוע לימים שנהנינו מיופייה של הארץ בלי קשר למוצא.


bottom of page