top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

תשובות


מה תאמרי אם אפגוש בך היום, כך לפתע פתאום, ואומר לך שלום?

דבר לא אומר, רק אשתוק למראיך,

והאור יעלה ויחבוק את הכל.

שוב אל דרך פתוחה לי תזהרנה עיניך,

ואצעד, וארעד, ואפול.

מה תאמרי אם אלחש על אזנך, ואשק על לחייך, מה יאמר אז לבך?

נחשול אפרכסת יתלהט באדווה,

והלחי תוביל לשפתיים.

והלב ירקד במחול של כמיהה,

ילך שולל עם עיני השתיים.

מה תאמרי אם פתאום אחייך, ואקח את ידך?

לא יהיה זה פתאום, החיוך המפתה

כבר בעדן הושיט התפוח

שחדר אל הגוף, עד הים הגואה,

עד אבדו גם הזמן, גם הרוח.

מה תאמרי, מה תגידי? אל תתני לי לחכות,

מה תעשי, איך תגיבי? תני לי את עצמך לראות.

אך אני הן נתתי הכל, לא החסרתי,

בסבך של חושים מסתער,

שחיכיתי לשווא, ועד דמע המתנתי,

שוב אכרע מול הסנה הבוער.


bottom of page