top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

תלת דפורענותא/ יום הזיכרון תשע"ה


שיר – לקראת יום הזיכרון, תשע"ה

לתלת פורענותא נועדנו.

חד היה טיפת חלב על שפתיך,

הן טרם למדו לשאול

ותשובה, איך תהיה בם.

תרי התנפץ לשש מאות ושלושה עשר

רסיסי תיבת המטות במסענו.

והמדים שעליך היו עול תורה ומצוות שנטלתי עלי

בדמי תומתך.

בתלת, לא נעמוד.

(יולי 2014, צוק איתן)


bottom of page