top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

תוצרת הארץ


שיר לפרשת "בחוקותיי".

לעת דמדומים,

עמוד אש מול עיניי

זקור אל פני המחנה –

וחרב אותותיי, שלופה.

כי אני תוצרת הארץ הזאת. תנובת האביונים,

שארית הארבה, ניצולת מכת בכורות.

בולעת חרבות,

חומדת שמש ממיסה,

מפליאה בנדרים.

ברם, עמוד ענן לא היה לי.

אד דל ליחך את עקבי,

מכסה בקושי את קרסולי.

מי אפסיים העפילו ושטפו את פסגות מאוויי

בזכות אנומליה.

חטאיי נכתבו בעט ברזל,

מזבחותיי נחרשו בציפורן שמיר

על לוח ליבי.

אש תמיד צילקה את מצחי,

מטביעה את יגון המסומנים

החשוף לשטף פנסם של גנבי הלילה – –

ושריתי ימים רבים, ויהיו כאחדים בעיני

עת מאדמתי השמוטה, המופקרת,

מכרמי שלא נזמר, מבוסתני שלא נאסף,

צמחו מאליהם

פירות קדושים.


bottom of page