top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

רגע לפני שבת: פרשת תרומה


וכל אחד מאתנו ירים תרומה להקמתו של מקדש,

איש כאשר ידבנו ליבו.

מלבו יתן, ולא מאיבר אחר,

כמו ראש,

או יד,

או כליות.

ולכל אחד מקדש אותו הוא אוסף ובונה

מחומרים שונים,

זהב, כסף, אבני חן,

ריח הזכרון, אבק הרוח, מלח הים,

חול, חצץ, עשבי בר,

זמן.

יש שמקדשו מעט, כבשת רש תמה.

יש שמקדשו רם ונישא, מכוסה עננים.

ויש שמקדשו אהבה,

ריח ורד חפון בכפות ידיו,

ושירת דמעותיה היא תרומת האצבעות המורות

מי ילך ומי יבוא,

כאשר ידבנו לבו.


bottom of page