top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

פרשת אמור: טקסים בסיפורי ילדים


אם תאלפני, נהיה זקוקים איש לרעהו: אתה תהיה בשבילי אחד ויחיד בעולם, ואף אני אהיה בעיניך אחד ויחיד בעולם כולו

 

בעיני הנך עדיין נער קטן, שאינו שונה ממאה אלף נערים קטנים אחרים; אין לי צורך בך. אף אתה אינך זקוק לי; בעיניך אתה, אינני אלא שועל הדומה למאה אלף שועלים אחרים. אך אם תאלפני, נהיה זקוקים איש לרעהו: אתה תהיה בשבילי אחד ויחיד בעולם, ואף אני אהיה בעיניך אחד ויחיד בעולם כולו…

החתול הצ'שרי נשען על מרפקו,

מלוא גופו שרוע על פטריה לבנה,

עשן כחול במקטרתו.

שתיתי ולא גדלתי.

על קצות אצבעותי עמדתי,

אצבעי מלטפת את קוציו.

מתנות אילוף נתתי לך,

המתקתי בקושי באוזנו.

הביט בי בשאלה.

הוא לא שמע על השועל. שום נסיך לא היה לו.

גם לא הכיר את עין הזהב אשר לשבלים.

ביקשתי להיות לו שושנה,

אבל הוא רק צייר לי כבשה

והסתגר בזחילה בקופסא.


bottom of page