top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

פרטיטורה של ג'ז


אילתור לא היה הצד החזק שלנו.

בהרמוניה חסרת סימטריה פרטנו על מיתרים,

צליליי רוקדים אל מול צליליך הגוועים.

אל סידקי תיבות התהודה

זרמו אגלי טל,

כינור דוד התנגן.

עכשיו בלוז.


bottom of page