top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

עקידה מרצון


ומה יש בְּשֵם, עדיין לא ברור.

כשם שלא מובן עדיין מה יש בתאריך.

מספר מקרי.

תעתוע של קביעה אנושית,

ותו לא.

בסך הכל עוד יום בזרם התודעה.

תירוץ נוסף להביט שוב באוויר הרוטט מהבטחה שממתינה.

סיבה שלא באמת זקוקים לה להכנע שוב למיתרי האור.

הצדקה מלאכותית למשיכת הגעגוע,

היה זה היום לפני כך וכך שנים,

בוקר של זוהר,

כאב מענג.

וצריבת המועד שלנצח ייזכר מוציאה אותו מנתיב הזמן הרגיל

מציבה אותו על מזבח העקידה,

בלתי ניתן למחיקה

בלתי ניתן לשינוי

בלתי ניתן להשגה.


bottom of page