פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

ניצוץ


הדבר הזה בך,

מאיר בי ניצוץ,

מתלהט, מתערפל, מרהיב.

הדבר הזה בתוכי,

עונה לקריאה שבעיניך,

עמוק יותר מכל הגלים.

אין יודע,

אפילו לא האצבע המורה,

שריאותינו התאחדו באפילה.