top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

ניצוץ


הדבר הזה בך,

מאיר בי ניצוץ,

מתלהט, מתערפל, מרהיב.

הדבר הזה בתוכי,

עונה לקריאה שבעיניך,

עמוק יותר מכל הגלים.

אין יודע,

אפילו לא האצבע המורה,

שריאותינו התאחדו באפילה.


bottom of page