top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

לכי לך*


על משכבי בלילות פועם זיכרון,

סנוורים מאיימים בצליליו.

ביקשתיו ולא מצאתיו.

אש שיכורה בגלי שיגעון

מעוררת צמא שאין בו חפץ.

ביקשתיו ולא מצאתיו.

פרטיטורה רוטטת בניכור מלהג,

קלידי הפסנתר תקועים.

ביקשתיו.

לכי לך משאהבה נפשך.

שאי עיניים כלות אל הנער.

אל תבקשיהו.

* פורסם בכתב העת "שבילים", גיליון מס. 6, 2011 (יום הזכרון, תשע"ב)


bottom of page