top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

הפרעה


הפרעה

היא שוב נובטת בי.

חותכת כתער שסטה משבילו,

הד תופיה בעבי יער,

כוונותיה גונבות מנוחה.

ורק הדם הניגר משפתי,

כמשקה ילדים עם שחר,

מסמן שביל סתור של תום.


bottom of page