top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

היום השמיני


(פסח תשע"ג, פרשת שמיני)

וביום השמיני, נחנך המקדש.

ביום השמיני נכרתה הברית,

ביום השמיני שמחה היתה לעצרת.

יום נפרד משבעת ימי בראשית,

שמיני, בו בראנו עולם נבדל מדרך ארץ.

יום פרטי, מחוץ לחוק, עין זר לא שזפתהו.

יום חג . טעמו על שפתותינו,

משמעו טוטפות בין עינינו,

יום עת ביקרנו בו,

התקדש

ואיננו.

ורק שמו עוד יילחש בינינו,

מדלג בפאתי ליבנו.

היום השמיני.*

*על יום נבדל – ראו גם: "רקויאם לכרטיס הולמרק", בקטגוריה סיפורים קצרים,


bottom of page