פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

החפצה חיים


לגורל שתי דרכים לשבור אותנו: בסירובו להגשים את משאלותינו, ובהגשמתן. (הנרי פרידריך אמיל)

בחיים האלה

אסמי תבואתה מלאו בכתרו של מלך.

כינורו פועם בתאיה,

מנצח בעל מזמור בשבילי המחול.

זר פרחי בר נישא בגאון על ראשה,

כפות רגליה טופפות בנאות דשא רכים.

לא תחסר.

אם פעם תשוב בחיים אחרים,

היא תהיה אגל הטל המונח בקרירותו הרכה על שפתי הזמר.

נביאים שוב יחרטוה כשי על כל מאודו, לבבו ונפשו,

והאל ימתיק טעמה כמני מגדנות.