top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

אשרי השוכחים


אני רוצה להיות כמוך, בר המזל והחכמה,

שמרחף במחול בלי להתרסק לאדמה,

שנשטף בסנוורים בלי לקבל ולו כוויה,

ששר בהד קולות מלא משיכה ורמייה.

גם אם זרועותיך תפסו על סף העילפון,

גם אם מילותיך נסקו אל סף השיגעון,

דמותך טורפת ומחללת את שלוותי ולילותיי,

אך הד קולות ליבך לא בוכה עם דמעותיי.

אני רוצה להיות כמוך. בלי ספקות או געגועים,

נחרצת, בטוחה, לא נכנעת לרגעים.

גם אני רוצה לדעת איך לוותר ואיך לברוח,

יותר מכל אני מקנאה כי ידעת איך לשכוח.


bottom of page