top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

רגע לפני שבת: לך תוכיח


"זה רק מוכיח", הוא אחד המשפטים השגורים בימים אלה. כל דבר "רק מוכיח ש…" טענה שחוקה כלשהי של מחזיק-ההוכחה, ולא חשוב מאיזה צד של המתרס היא מגיעה. הפיגועים בבלגיה (או בכל מקום אחר) רק מוכיחים שאנחנו צודקים. בכי רק מוכיח שהמנהיגים שלהם לא רציניים. מי שמעז לנהל חיים נורמאליים רק מוכיח שהוא לא מבין שהשוקולד יתפוצץ לו בפרצוף. וכך, כל אמפתיה למשהו שהוא אולי שונה, או ששווה לנסות לשנות, שלא לדבר על שינוי עצמו – זוכה למקלחת קרה, שלא לומר גרוע מכך.

קבוצת מדענים הכניסה חמישה קופים לכלוב. במרכז הכלוב ניצב סולם ובראשו אשכול בננות. בכל פעם שאחד הקופים טיפס על הסולם אל הבננות, חטפו שאר הקופים מקלחת קרה מידי המדענים. עם הזמן, בכל פעם שאחד הקופים טיפס על הסולם, הוא זכה למכות נמרצות מחבריו הקופים המתוסכלים שנרטבו בגללו. עד שאף קוף לא העז לטפס על הסולם, על אף הפיתוי העצום.

בשלב הבא החליפו המדענים את אחד הקופים בקוף חדש, שדבר ראשון טיפס על הסולם. כשירד התנפלו עליו שאר הקופים והכו אותו. לאחר כמה ניסיונות כאלה למד הקוף החדש להימנע מלטפס על הסולם, למרות שלא היה לו מושג למה ומדוע.

אז הוחלף קוף נוסף, וההתרחשות חזרה על עצמה. כשטיפס על הסולם הוא חטף מכות מכל שאר הקופים, ביניהם גם הקוף שהגיע מעט לפניו. ואז הוחלף קוף שלישי ואחריו קוף רביעי, והאירועים חזרו על עצמם. לבסוף הוחלף גם הקוף החמישי. נשארה קבוצה של חמישה קופים שמעולם לא חטפו מקלחת קרה, ובכל זאת המשיכו להכות כל קוף שהתפתה לטפס על הסולם.

מישהו פעם טען שאילו אפשר היה לשאול את הקופים מדוע הם מכים כל קוף שמטפס על הסולם, קרוב לוודאי שהם היו עונים: "אני לא יודע, אבל ככה העניינים מתנהלים כאן". אולי. יש לי תחושה שהתשובה שלהם דווקא היתה: "כי ככה מוכיחים פה מי באמת מחליט".

אבל זה, כאמור, אצל קופים. מה כבר אפשר לצפות מהם.


bottom of page