top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

רגע לפני שנה חדשה: לבחור בחיים


יפה לנו להיערך לסיומה של שנה ותחילתה של שנה חדשה אחרי שבת בה קראנו בפרשת ניצבים.

אל תטעו בפרשת ניצבים: היא אמנם פרשה קצרצרה, אבל חשיבותה מרקיעת שחקים. בפסוק אחד קצרצר, היא נותנת לנו את עמוד הענן והאש שלאורם מתנהלים חיינו, גם אם אנחנו לא מודים או אפילו מודעים לכך: "העידותי בכם היום, את השמים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים".

אין שמים ללא ארץ, אין חלום בלי מציאות, אין ברכה ללא קללה, בכל משבר יש הזדמנות, בכל הזדמנות יש מקום למשבר. זו המשמעות המדויקת של הפכים משלימים –השלם נוצר רק כשהם יחד.

על בסיס ההבנה הזו, אנחנו מצווים לבחור בחיים. החיים משמעותם צמיחה, שינוי, התפתחות וגם ויתור, וכל זה ללא הפסקה, בספיראלות משולבות. הבחירה בחיים, היא המגדלור שלנו. קולומבוס אמר שמי שמפחד לאבד את מראה היבשה, שלא ייצא אל האוקיינוס – אבל אז הוא גם לא יגלה ארץ חדשה. ג'לאל-א'-דין-רומי טען שכשאנחנו מתחילים לפסוע בדרך, הדרך מופיעה. שניהם כאחד התייחסו לאי הוודאות ולהתלהבות הגילוי הכרוכים גם יחד בכל שינוי. הבוחרים בחיים יודעים שזו בחירה בשינוי, ביכולת להמשיך בדרך, להכיל את המציאות בלי לאבד את החלום, לעמוד מול הקללות בלי לשכוח את הברכות – ובכל יום, לגלות ארצות חדשות.

שתהיה לכולנו שנה טובה!


bottom of page