top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

רגע לפני שבת: צרפו אותנו למועדון, ומייד!


האמת? נעלבתי.

נדב אייל פרסם היום[1] את שמותיהם של כמה מהגופים הקשורים לחינוך, המופיעים ב"רשימה השחורה" של מפלגת נעם. לפי אייל, גופים כמו קרן מנדל, מכון הרטמן, אבני ראשה, יד הנדיב, מט"ח ועוד, סומנו על ידי אבי מעוז וחבריו כחלק מקונספירציה של "ארגונים ליברליים" להשתלט על החינוך בישראל. גם אנשי מקצוע ספציפיים מארגונים שונים מופיעים ברשימות שחורות כאלה ואחרות של המפלגה, שיצרה אוקסימורון כשקראה לעצמה בשם "נעם".

ראיתי את הרשימה, ונעלבתי. לא בגלל האשמה שמפלגת נעם מטילה על כמה משותפיי – כלם אנשי מקצוע לעילא, אוהבי אדם ומדינה.

נעלבתי כי שכחו לכלול במועדון הזה של המוקצים-מטעם-מפלגת-נעם גם את מכון דוידסון, וגם אותי.


כמנכ"לית מכון דוידסון, באחריותי להתוות את המדיניות הערכית שעל בסיסה אנחנו פועלים. אני מבקשת להבהיר שהמדיניות הזו היא הפוכה בכל דבר ועניין ממה שמפלגת נעם מטיפה לו. תשפטו בעצמכם:

מכון דוידסון עוסק בחינוך מדעי-מתמטי, לכלל האוכלוסייה, במגוון עצום של דרכים. ככזה, מדובר בארגון ליברלי, שמטרתו המוצהרת היא קידום חשיבה ביקורתית, יצירתית, סובלנית ופלורליסטית. אנחנו עובדים עם ועבור כל מרכיבי החברה הישראלית והאנושית. אנחנו מכילים ומכבדים בני אדם באשר הם, כל עוד גם הם אנשים ישרי-דרך, מכבדים ומכילים אותנו וזה את זה ומבקשי טוב לכל.

זו לא רק הצהרה, אלא מתבטא במעשה. עובדי דוידסון הגיעו וממשיכים להגיע מכל הקבוצות במדינה, ללא הבדלי דת, עמדה פוליטית או מגדר. יש אצלנו עובדים בעלי משפחות מכל הסוגים - הטרוסקסואלים, חד מיניים, חד הוריים וכל הרכב משפחתי אחר. אנחנו מקפידים להנגיש מדע בעברית, ערבית ואנגלית. אנחנו גאים להיות שותפים לדרך עם כמה מה"מסומנים" - כמו יד הנדיב, מט"ח ואחרים - בקידום הידברות ודו-קיום יהודי-ערבי. אנחנו מסרבים לכסות או להעלים תפיסות מדעיות כי מישהו אחר לא מסכים אתן. אנחנו מסרבים להדיר עובדים או משתתפים בפעילויות שלנו על בסיס מוצאם או אמונותיהם. אדגיש: אנחנו מסרבים להדיר את האוכלוסייה הערבית, הדתית, האתיופית, הרוסית, הלהט"בית, הנשית, או כל קבוצה אחרת שמפלגת נעם סימנה כ"אשמה" במשהו. באופן כללי, אנחנו מאמינים שחינוך לא עוסק בהאשמה, הדרה או שנאה.

אם המסמכים של מפלגת נעם יוצאים נגד ארגונים העוסקים ב"הפלת חומות ושבירת סטיגמות", אנחנו לגמרי עומדים בקריטריונים. אני מודה שהעלבון שלי כפול, כי שכחו לכלול אותי גם במסמכים היוצאים נגד "חבורת נשים דוהרת" הפועלת לקידום הזדמנויות שוות לנשים. אני מתעקשת שאני עומדת גם בקריטריון הזה.


חדשות לבקרים מאשימים אותי ואת מכון דוידסון שאנחנו מקבלים כספים מגורמים זרים כדי לקדם אג'נדות כלשהן, בדרך כלל רפואיות –מתנגדי חיסונים, למשל, אוהבים לזעוק שמכון דוידסון ממומן על ידי חברות תרופות, טענה שהיא לחלוטין חסרת שחר ושבדרך כלל רק משעשעת אותי. הפעם, המצב שונה: יש לא מעט תוכניות לחינוך מדעי של מכון דוידסון הכלולות ב"תכניות לימודים חיצוניות" – למכירי עניין, מאגר גפ"ן - תכניות שאבי מעוז ומפלגתו יהיו אחראיים כעת על אישורן ותקצובן. מכיוון שאין אפילו בדל קטן אחד באג'נדה של מפלגת נעם שאני מסכימה שנהיה חלק ממנה, אני מודיעה כבר עכשיו שאנחנו נמשיך לעשות בדיוק את מה שאנחנו עושים. למען הסר ספק, אני קוראת מעל במה זו וכל במה אחרת:

יוכנס מכון דוידסון ל"רשימה השחורה" של מפלגת נעם, ולאלתר.

השכנים שיהיו לנו שם, טובים בעינינו.


[1]"המשימה הקדושה", נדב אייל, מוסף השבת של ידיעות אחרונות, היום

bottom of page