top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

רגע לפני שבת: מחיר הבננה"אני לא מבינה," שאלה אותי השבוע חברה ממדינה אחרת. "בכל מפלגות הימין שלכם, או אפילו רק בליכוד עצמו, אין אף אחד שקם ואומר תעצרו, הגזמנו? מישהו אחד ביקורתי שיגיד, זו לא רפורמה אלא הפיכה שלטונית? כולם מיישרים קו בלי שום שאלה, בלי שום ספק? אף אחד לא מוכן להיות זה שצועק שהמלך הוא לא רק עירום, אלא בכלל לא מלך? לא יכול להיות."

במקום לתת לה את רשימת "מטילי הספק" שבגלל ספקנותם מצאו את עצמם הרחק מההמון הצורח, סיפרתי לה על הניסוי הבא:


קבוצת מדענים הכניסה חמישה קופים לכלוב. במרכז הכלוב ניצב סולם ובראשו אשכול בננות. בכל פעם שאחד הקופים טיפס על הסולם אל הבננות, חטפו שאר הקופים מקלחת קרה מידי המדענים. עם הזמן, בכל פעם שאחד הקופים טיפס על הסולם, הוא זכה למכות נמרצות מחבריו הקופים המתוסכלים שנרטבו בגללו. עד שאף קוף לא העז לטפס על הסולם, על אף הפיתוי העצום.

בשלב הבא החליפו המדענים את אחד הקופים בקוף חדש, שדבר ראשון טיפס על הסולם. כשירד התנפלו עליו שאר הקופים והכו אותו. לאחר כמה ניסיונות כאלה למד הקוף החדש להימנע מלטפס על הסולם, למרות שלא היה לו מושג למה ומדוע.

אז הוחלף קוף נוסף, וההתרחשות חזרה על עצמה. כשטיפס על הסולם הוא חטף מכות מכל שאר הקופים, ביניהם גם הקוף שהגיע מעט לפניו. ואז הוחלף קוף שלישי ואחריו קוף רביעי, והאירועים חזרו על עצמם. לבסוף הוחלף גם הקוף החמישי. נשארה קבוצה של חמישה קופים שמעולם לא חטפו מקלחת קרה, ובכל זאת המשיכו להכות כל קוף שהתפתה לטפס על הסולם.

מישהו פעם טען שאילו אפשר היה לשאול את הקופים מדוע הם מכים כל קוף שמטפס על הסולם, קרוב לוודאי שהם היו עונים: "אני לא יודע, אבל ככה העניינים מתנהלים כאן".

אולי. ואולי התשובה שלהם היתה: "כי ככה מוכיחים פה מי באמת מחליט".

אבל זה, כאמור, אצל קופים. מה כבר אפשר לצפות מהם.

השבוע, לצד כמה רגעים של תקווה מלבלבת לאור היושרה האמיצה של בית המשפט העליון, התבשרנו שלאחר קריאות הנגד והביקורת הקשה על תכנית ההפיכה של לוין, שמחה רוטמן הניח תכנית חלופית. מי שקיווה שהביקורת החריפה תגרום לחשיבה מחדש וריכוך, התבדה: תכנית רוטמן קיצונית יותר מזו של לוין.

האם רוטמן עתיד לגלות שהוא אינו רחבעם - הוא לא בנו של החכם באדם, והוא לא יהפוך שוטים לעקרבים?

זה תלוי בכל מי שיהיה מוכן לחטוף מקלחת שתהיה קרה, אפילו קרה מאד, בדרך אל הבננות.

Comments


bottom of page