top of page
פוסטים אחרונים
רשימת תפוצה

רגע לפני שבת: חדר הכושר של החשיבה העצמאית הביקורתית


חשיבה עצמאית ביקורתית היא כמו שריר. אנחנו אמנם נולדים אתו, אבל אם רוצים שהוא יעבוד כראוי, חייבים לאמן אותו. האימון הזה דורש את האומץ להבין, לקבל ובעיקר להשלים עם כך שחינוך לחשיבה עצמאית ביקורתית היא ההפך מאינדוקטרינציה. המשמעות היא שאנחנו מפעילים אותו בכל מצב, לא רק במצבים של שאלה ואי ודאות אלא בראש ובראשונה במצבי קונפליקט. מצבים שבהם, למרות שהממצאים והנתונים המונחים בפניהם זהים, אנשים שונים יתנו להם פרשנות שונה וינקטו כלפיהם בעמדות שעשויות להיות הפוכות לחלוטין. במדינה עם מציאות מורכבת כמו ישראל, זה בא לידי ביטוי קיצוני בכל תחומי החיים, ללא יוצא מהכלל. כאזרחי ישראל שמקצועם חינוך – ובמיוחד חינוך מדעי, שהחשיבה הביקורתית היא ליבת מהותו - המבקשים להיות ראויים לשמם המקצועי, המציאות המורכבת הזו מציבה בפנינו קונפליקטים הדורשים מאתנו להיות מסוגלים להבחין בגבול שבין חינוך לחשיבה עצמאית ביקורתית לבין אינדוקטרינציה בכל רגע ורגע.

קבוצת נערים ונערות, שכולם כבר עברו את גיל 18, התבקשו לתכנן לעצמם שבועיים של מסע ישראלי. סיור, מפגש ולמידה של מקומות, היבטים ואתגרים שונים העומדים בפנינו חברה. הם בחרו להכיר את תל אביב. הם בחרו להיות בגליל. בין השאר, הם בחרו לסייר במשך יומיים וחצי גם ביהודה ושומרון. הם חשבו שזה תופס חלק מספיק חשוב בשיח הישראלי, שהם מבקשים וחייבים להכיר אותו על היבטיו השונים. לסיור זה, הם בנו תכנית מגוונת, המייצגת את קשת הקונפליקט כולו. הם ייפגשו עם מתנחלים ועם פלשתינאים, עם נציגי "אם תרצו" ו-"שוברים שתיקה" ועוד. הם קיבלו את כל האישורים ומלווים בכל האמצעים הנדרשים מבחינה ביטחונית. הם יקשיבו, ישאלו, יתווכחו. הם יאמנו את שריר החשיבה העצמאית הביקורתית שלהם, שתידרש להם כאזרחים צעירים במדינה הזו כשהם יתבקשו לקבל החלטות ולפעול למען עתידה ועתידם.

יש מי שחושב שלא נכון שהם יבקרו שם, כאילו לא היתה זו חלק מהמציאות שהם יצטרכו להתמודד אתה. כאילו נכון וראוי לכפות על בוגרים צעירים חושבים ועצמאיים לקבל עמדה כלשהי מבלי שהקשיבו והכירו, ולו במשהו, את הצדדים השונים. אבל מחאה או הסכמה כאחד אינן יכולות להתבסס על אינדוקטרינציה של דעה מסוימת, אלא על בחירה מושכלת וחופשית.

אשר לי, אני מרחיבה את דברי וולטר: גם אם אני לא מסכימה עם אף מילה שצד מסוים מציג, אלחם על זכותו להציג זאת – ועל זכותי לשמוע אותה, ולהחליט בעצמי אם השתכנעתי או לא. זה חלק מחדר הכושר של החשיבה העצמאית הביקורתית.

Comentarios


bottom of page